Rere les passes de la transhumància a l’antiguitat: estudi de les pràctiques ramaderes i dels paisatges culturals als Pirineus Orientals a través de l’arqueozoologia

Principal Investigator(s):: Lídia Colominas
Participating Researcher(s): Charline Giguet-Covex (Laboratoire EDYTEM - UMR5204), Ana Ejarque (GEOLAB UMR 6042), Josep M. Palet, Tània Polonio i Abel Gallego
Collaborating Researcher(s) Enriqueta Pons (MAC-Girona), Josep Burch (UdG), Pere Castanyer (MAC-Empúries), Joaquim Tremoleda (MAC-Empúries), Oriol Olesti (UAB), Cèsar Carreras (UAB)
Dates: 01/10/2017 - 12/04/2020
Financed by: ICAC, contracte postdoctoral (017.42)
Association for Environmental Archaeology, AEA Research Fund
Fundación Palarq, Ayudas para la apliación de metodologías y técnicas de las ciencias experimentales/analíticas en arqueo-paleontología

Aquest projecte pretén caracteritzar les pràctiques ramaderes que es duien a terme en espais d’alta muntanya en època ibèrica i romana  a través de l’Arqueozoologia. Tenint en compte que aquests espais altimontans només van poder ser ocupats estacionalment, i que per tant, la ramaderia practicada també era estacional, el segon objectiu del projecte és determinar el caràcter local, micro regional o inter regional d’aquestes pràctiques ramaderes altimontanes. Aquests dos objectius ens permetran incidir en un tercer: documentar el grau d’integració o aïllament de les comunitats establertes a la muntanya durant l’interval temporal sota estudi.