Les centuriacions de l’ager Tarraconensis. Anàlisi planimètrica digital i estructuració del territori

Fotointerpretació
Principal Investigator(s):: Josep Maria Palet (ICAC), Hèctor A. Orengo (ICAC), Marta Prevosti (ICAC).
Participating Researcher(s): Marta Flórez, Arnau Garcia (ICAC).
Dates: 01/01/2006 - 31/12/2010

Estudi de les formes del paisatge i de les centuriacions de l’ager tarraconensis, amb l’objectiu de revisar els estudis previs al territori de Tàrraco i, de manera més general, de plantejar una nova metodologia per a l’estudi de les formes d’organització dels territoris antics a partir de tecnologies SIG i recerca arqueològica de camp.