La vil·la romana del Mas dels Frares (Constantí, Tarragona). Excavació i consolidació

Principal Investigator(s):: Jordi López Vilar
Participating Researcher(s): Josep M. Puche, Joan Canela, Pau Olmos, Núria Otero i Francesc Rodríguez
Collaborating Researcher(s) Iñaki Matias
Dates: 01/01/2018 - 31/12/2018
Financed by: Universitat Rovira i Virgili

La intervenció a la vil·la romana del mas dels Frares es fa per consolidar un gran mur absidal pertanyent a les termes de l’edifici. Es tracta d’una estructura construïda en opus caementicium que constitueix el límit d’una gran natatio. S’excavarà l’interior de l’estança fins assolir el paviment, excavant una estratigrafia d’uns 2 m de potència i alliberant així l’estructura que serà restaurada per una empresa especialitzada.