Estudi de la decoració arquitectònica del recinte de culte del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris

Detall d'un clipeus amb el relleu de Júpiter Ammò
Principal Investigator(s):: Josep M. Macias, Andreu Muñoz (Museu Bíblic Tarraconense, Imma Teixell (Ajuntament de Tarragona).
Dates: 01/01/2007 - 31/12/2008

Projecte que se centra en la revisió dels fons materials recuperats durant les excavacions desenvolupades en el marc dels treballs arqueològics del Pla Dtor. de la Catedral de Tarragona. El principal objectiu és la realització d’un estudi sobre la decoració arquitectònica del recinte de culte del CPHC i, de retruc, la possible identificació d’elements propis de la suposada basílica episcopal visigoda.