El concepte de l’espai en l’arquitectura i la iconografia gregues

Principal Investigator(s):: Jesús Carruesco (ICAC – URV), Montserrat Jufresa (UB).
Participating Researcher(s): Isabel Rodà (ICAC), Montserrat Reig (UB), Roger Miralles (URV), Gemma Fortea (ICAC).
Dates: 01/01/2008 - 31/12/2014

Projecte de recerca coordinat per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics i l’ICAC gràcies a l’ajut de recerca que l’IEC va concedir el proppassat mes de desembre de 2007 a aquest projecte. Aquest projecte aborda l’estudi de la noció d’espai en la cultura grega, en particular la seva definició i articulació en els àmbits dels testimonis escrits, de la representació iconogràfica i de l’organització arquitectònica i urbanística de l’espai físic, etc. Es posa especial èmfasi en l’anàlisi de les interaccions en tots aquests camps, i especialment en dos aspectes capaços d’englobar la visió de l’espai en la mentalitat grega: per una banda, l’estudi del vocabulari grec que designa l’espai i que, sovint, ha rebut una reinterpretació no prou acurada al llarg de la història de les diverses ciències de l’antiguitat, que pot haver estat motiu d’usos ambigus o equivocats; per altra banda, l’anàlisi del paper jugat per certs elements, molt presents en els discursos literari, religiós, filosòfic i iconogràfic, i en els vestigis arqueològics, en la configuració del mapa espacial físic i simbòlic de les ciutats gregues. El sistema de treball del programa aposta per la internacionalització i l’establiment de contactes durables amb d’altres grups d’arreu que exploren temes relacionats amb l’espai a la Grècia antiga.