Amphorae ex Hispania. Paisajes de producción y de consumo (I+D HAR2011- 28244)

Treball de documentació d'àmfores en fons museístics
Principal Investigator(s):: Ramon Járrega
Participating Researcher(s): Piero Berni, Cèsar Carreras (UAB), Enrique García (US), Joaquim Tremoleda (MAC-Empúries), Albert Martín (Ajuntament de Cabrera de Mar), José Juan Díaz (UCA), Antonio Sáez (UCA), Daniel Mateo (UAL) i Horacio González
Collaborating Researcher(s) Darío Bernal (UCA) i Lázaro Lagóstena (UCA)
Dates: 01/07/2010 - 30/06/2015

El projecte Amphorae ex Hispania pretén ser un instrument que permeti als diversos investigadors que s’ocupen de l’estudi de les àmfores hispàniques en els seus diferents aspectes (producció, difusió, tipologia) treballar en xarxa, al voltant del laboratori virtual que s’ha creat a l’ICAC amb aquesta finalitat.

L’objectiu és, des de diferents àrees, tipificar i estudiar la producció de les àmfores a partir de les grans àrees geogràfiques (costa catalana i producció vinera tarraconense, salaons de la costa bètica i lusitana, producció oliera de la vall del Guadalquivir) per tal d’aprofundir de forma coordinada en el coneixement d’aquests contenidors ceràmics, palesant la seva importància per a l’estudi de la història econòmica de l’Imperi romà. El laboratori i la biblioteca virtual són dos instruments bàsics per a posar en marxa aquest projecte.

El projecte ha estat reconegut com a projecte a finançar per part del Ministerio de Ciencia e Innovación (codi HAR2011-28244) per la qual cosa a partir de gener de 2012 s’ha convertit en un projecte finançat d’I+D durant les anualitats de 2012, 2013 i 2104.