Seminari Internacional d’Arqueologia Clàssica. curs 2009-2010. Teatre i construccions públiques d’època romana

Author(s): Macias, J.M.; Mar, R.
Dates: 11/01/2010 - 13/01/2010
Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Tarragona
Organised by: ICAC