Sant Miquel de Terrassa. Comparació de resultats entre la fotogrametria i l’escàner làser

Author(s): Aliende, P., Macias, J. M., Matias, I.
Date: 14/11/2014

Noves tecnologies aplicades a la documentació del patrimoni arqueològic

ICAC
Tarragona (13-14 novembre 2014)
Organised by: ICAC