Roma i la centuriació del territori: els exemples de Tarraco (Tarragona) i Barcino (Barcelona)

Author(s): Palet, J.M.
Date: 02/06/2012

Espai i Territori a l'antic Egipte i al mín romà: Concepció i simbologia

Museu d'Arqueologia de Catalunya. Montjuïc.
Barcelona, 2 de juny de 2012
Organised by: UOC