Relectures contemporànies d’Els Perses i Les Suplicants d’Èsquil: el mite de la llibertat occidental contra la tirania del bàrbar i les fal·làcies de l’acollida al refugiat

Author(s): Carruesco, J.; Reig, M.
Date: 28/04/2016

Seminari internacional Guerres Antigues, Guerres Modernes. La construcció de l’altre en contextos de guerra, de l’antiquitat al món contemporani

la URV
Tarragona, 28 d'abril
Organised by: Universitat Rovira i Virgili

Wars Ancient and Modern_DEFINITIVO