Propietaris de vil·les a l’ager Tarraconensis (a la dreta del riu Francolí) s. I-III. Proposta per a un catàleg

Author(s): Gorostidi, D.; López Vilar, J.; Prevosti, M.; Fiz, I.
Date: 28/09/2010

L’ager Tarraconensis. Paisatge, poblament, cultura material i història

ICAC
Tarragona, 28 i 29 de setembre de 2010
Organised by: Prevosti, M., Guitart, J., López, J.