Primeras actuaciones arqueológicas en la figlina de la Rana / les Puntes (Gata de Gorgos, Alicante)

Author(s): Bolufer Marqués, J.; Mateo Corredor, D.; Molina Vidal, J.
Dates: 15/12/2018 - 15/12/2018

VII Jornadas de Arqueología de la Comunidad Valenciana

Museo de Bellas Artes de Castellón
Castelló de la Plana, del 14 al 15 de desembre
Organised by: els Col·legis de Doctors i Llicenciats de València-Castelló i Alacant i el Museu de Belles Arts de Castelló