Presentació, debat i cloenda

Author(s): Gorostidi, D.
Date: 16/03/2015

II Seminari sobre epigrafia i societat a Tarraco: Ports, rutes i navegants. Fonts per a l'estudi del port de Tarraco

Tarragona, el 16 de març
Organised by: ICAC, URV