Membre del Comitè cièntific del 4t Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica.

Author(s):
Date:

El cristianisme en l'antiguitat tardana. Noves perspectives.

Tarragona, 21 al 24 de novembre de 2018
Organised by: ICAC, Universitat Rovira i Virgili; Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans; Institut Català d’Arqueologia Clàssica; Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Arquebisbat de Tarragona; Reial Societat Arqueològica de Tarragona; Museu Nacional Arqueològic de Tarragona; Museu d’Història de Tarragona; Fundació Privada Mútua Catalana.