Membre del Comitè cièntific del 3r Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del Circ: curses de carros i competicions circenses

Author(s): Fundació Privada Mútua Catalana
Dates: 16/11/2016 - 16/12/2016