La memòria dels morts: mites, creences, poesia (Els juliols de la UB)

Author(s): Reig, M.
Date: 11/07/2017