La guerra i la dona en el món grec: d’Helena a Lisístrata

Author(s): Carruesco, J.
Date: 15/02/2017

Conferències de Batxillerat 2016-2017

Aula Magna, URV
Tarragona, 15 de febrer
Organised by: Sociedad Española de Estudios Clásicos (secció catalana)