La font de la donzella de Bergman o com transformar una balada medieval en una tragèdia grega

Author(s): Reig, M.; Carruesco, J.
Date: 31/05/2018

Jornades de Tradició Clàssica en honor de Pau Gilabert Barberà

Universitat de Barcelona
Barcelona, del 31 de maig a l'1 de juny
Organised by: la Universitat de Barcelona