LA DIETA DELS FILÒSOFS ANTICS O ELS ORÍGENS DE L’ASCETISME OCCIDENTAL

Author(s): Grau, S.
Dates: 18/06/2016 - 18/06/2016

VI Jornades Romanes de Barcelona

Fundació Cultural Hostafrancs
Barcelona, 18 i 19 de juny de 2016
Organised by: Barcino Colonia Romae