La construcció del recinte superior de culte

Author(s): Macias, J.M.; Menchón, J.J.; Muñoz, A.; Teixell, I.
Date: 29/01/2009

Tarraco: construcció i arquitectura d’una capital provincial romana. Neque ingenium sine disciplina. Homenatge a Theodor Hauschild

Seu Enginyers Industrials de Catalunya - Demarcació Tarragona
Tarragona
Organised by: ICAC