Intervencions arqueològiques a la pedrera romana del Mèdol (Tarragona)

Author(s): Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; López Vilar, J.
Date: 05/03/2014

Tribuna d'Arqueologia 2013-2014

Palau Marc, Barcelona
Barcelona, 6-11-2013 a 25-6-2014
Organised by: Generalitat de Catalunya