Guerra i epigrafia: les glandes inscriptae

Author(s): López Vilar, J.
Date: 17/07/2013

Guerra i conflicte a Hispania: l'impacte de la conquesta romana de la península Ibèrica

Universitat de Barcelona
Barcelona, 15-19 de juliol de 2013
Organised by: Universitat de Barcelona