From Archaeological Research to Performing Creation. Egypt

Author(s): Panosa, I.
Date: 21/07/2010

WOCMES Barcelona 2010, Congrés Mundial d'Estdis de l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica

Bellaterra (UAB)
Barcelona i Bellaterra (UAB), 19-24 de juliol de 2010
Organised by: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)