Forma i proporció en l’arquitectura paleocristiana. El cas de la basílica septentrional del Francolí de Tarragona

Author(s): Puche, J.M.; López Vilar, J.
Date: 25/10/2007

Esglésies rurals a Catalunya entre l'Antiguitat i l'Edat Mitjana (segles V-X)

Esparraguera - Montserrat
Esparraguera - Montserrat, 25-27 d'octubre de 2007
Organised by: CER