Exposició

Author(s): Macias, J.M.; Muñoz, A.; Teixell, I.
Dates: 07/05/2011 - 15/05/2011

Praesidivm, Templvm et Ecclesia: Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona

Museu Bíblic Tarraconense
Tarragona
Organised by: Associació Cultural Sant Fructuós, Capítol de la Catedral de Tarragona, Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Museu Bíblic Tarraconense

Aquesta exposició ha rebut el premi Musa 2011, com a exposició temporal, per part de la revista Auriga.