Excavacions a la nau central de la catedral (recinte de culte del Fòrum Provincial)

Author(s): Macias, J.M.; Muñoz, A.; Teixell, I.
Date: 10/11/2011

Tarraco 2011. Jornades d’Arqueologia sobre intervencions a la ciutat romana i el seu territori

Serveis Territorials de Cultura a Tarragona
Tarragona, 10-11 de novembre de 2011
Organised by: ICAC