ESCRIPTURES DE GRÈCIA (II): INSCRIPCIONS EPIGRÀFIQUES GREGUES ALFABÈTIQUES

Author(s): Grau, S.
Dates: 16/07/2019 - 16/07/2019

Curs Escriptures de l’antiguitat, dels Juliols de la UB

Universitat de Barcelona
Barcelona, del 15 al 19 de juliol
Organised by: Universitat de Barcelona