Els primers testimonis arqueològics de les guerres romanes al Camp de Tarragona

Author(s): López Vilar, J.
Date: 09/06/2014

Seminari "Arqueologia de la guerra"

Centre de Lectura
Reus, 12 de maig - 9 de juny de 2014
Organised by: Centre de Lectura