El poblament rural al Camp de Tarragona en època tardorepublicana (segles II-I aC)

Author(s): López Vilar, J.; Prevosti, M.
Date: 13/11/2009

Època de canvis als inicis de la romanització. El món romà d'època romana

Banyoles
Banyoles
Organised by: Universitat de Girona; Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l'Estany