El desmuntatge del recinte de culte imperial de Tàrraco

Author(s): Macias, J.M.; Muñoz, A.; Teixell, I.
Date: 09/05/2011

Praesidium, Templum et Ecclesia

Museu Bíblic Tarraconense
Tarragona, 7-14 de maig de 2011
Organised by: ICAC