De les fonts antigues a l’escena contemporània. Arqueoescena: un pont entre el passat i el present

Author(s): Panosa Domingo, M. Isabel
Date: 07/09/2013

Paideia II. Trobada Internacional de Didàctica dels Estudis Clàssics

Institut de Ciències de l'Educació, Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau
Bellaterra-Barcelona 6-7 de setembre de 2013
Organised by: Universitat Autònoma de Barcelona