Culte als protomàrtirs de Tàrraco: el testimoni arqueològic

Author(s): Macias, J; Muñoz, A.
Dates: 20/02/2014 - 21/11/2014

Congrés Mort i resurrecció en l'antiguitat cristiana. Recerques patrístiques interuniversitàries.

Facultat de Teologia de Catalunya
Barelona, Del 20 al 21 de novembre de 2014
Organised by: ICAC, Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, Facultat d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí, Facultat de Teologia de Catalunya, Faculté de Théologie. Institut Catholique de Toulouse, Museu Bíblic Tarraconense, Museu d’Història de Barcelona, Pontificio Istituto di Archeologia Biblica. Roma, Universitat de Barcelona, Faculté de Théologie. Université Catholique de Lyon, Universitat de Girona, Universidad de Jaén