Coordinació científica

Author(s): Gorostidi, D.
Dates: 19/12/2018 - 19/12/2018

II Seminari Post humum. Arqueologia de la mort. Espais i contextos funeraris

Sala d’Actes de l’ICAC
Tarragona, el 19 de desembre
Organised by: ICAC, la URV, la UAB i el MNAT

II-Seminari-POST-HUMUM