Assistència a la V Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya: «Els museus diocesans i el patrimoni de l’Església catalana durant el franquisme»

Author(s):
Dates: 17/11/2017 - 17/11/2017