Arqueologia a la nau central de la Catedral de Tarragona

Author(s): Macias, J.M., Muñoz, A., Teixell, I.
Date: 23/02/2011

Tribuna d'Arqueologia 2010-2011

Palau Marc, Rambla Santa Mònica
Barcelona, 2010-2011
Organised by: Servei d'Arqueologia de Catalunya