Aqua Augusta a Tarraco

Author(s): López Vilar, J.; Gorostidi, D.
Date: 26/11/2014

Tarraco Biennal. 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August

Tarragona
Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014
Organised by: ICAC, Fundació Privada Mútua Catalana