ΜΟϒΣΙΚΗ. La música grega antiga

Author(s): Panosa, M. I.
Dates: 30/11/2016 - 30/11/2016

Seminari "Barrocs: música, imatge, espectacle"

Sala de Juntes de la Universitat Rovira i Virgili
Tarragona, el 30 de novembre
Organised by: Facultat de Lletres de la URV