Jornada “Les arrels premedievals de la cuina catalana. Els orígens de la nostra història gastronòmica”

Dates:03/11/2014 - 03/11/2014
Organised by: Associació Catalana de Bioarqueologia (ACBA)
With the support of: ICAC
Coordinator(s): Associació Catalana de Bioarqueologia (ACBA)