Video “El ‘suburbium’ del Francolí”

New video available at the Tribuna d’Arquelogia website (in Catalan).

“El suburbium del Francolí. Resultats de les intervencions arqueològiques a l’avinguda de Vidal i Barraquer i al carrer de Manuel de Falla (Tarragona)”, by three ICAC researchers: Moisés Díaz ,Josep Francesc Roig and Josep Anton Remolà .

Video Conferencia Suburbium Francoli