Del camp al laboratori. Nocions bàsiques sobre mètodes de conservació i restauració per a arqueòlegs

Autor/s: Bertral, A.
Dates: 18/12/2017 - 19/12/2017

Seminari sobre Conservació-Restauració de materials arqueològics

Aula Gran Facultat Història Universitat de Bacrelona
Barcelona, del 18 al 19 de desembre
Organitza: la UB