Espacios domésticos y productivos en el puerto de Tarracona (s. VII-VIII): un ensayo holístico

Autor/s: Rodríguez, F.; Díaz, M.; Macias, J. M.; Roig, J. F.; Teixell, I.
Dates: 26/09/2018 - 28/09/2018

International Workshop. Things on site: The Early Medieval Period in context (7th to 10th centuries)

Aula Magna, facultat Filosofia i Lletres, Universitat d'Alacant
Alacant, del 26 al 28 de setembre
Organitza: la Universitat d'Alacant