Conservació-restauració, arqueologia i patrimoni en paisatges altimontans: El Goleró (Serra del Cadí, Alt Urgell), un jaciment d’alta muntanya

Autor/s: Palet, J. M.; Bertral, A.
Data: 13/03/2015

Seminari Internacional La conservació i restauració en l’arqueologia: una eina per a la recerca i la divulgació

Sala d'Actes de l'ICAC
Tarragona, el 13 de març
Organitza: ICAC, l'IPHES i l'ICRPC, en el marc del programa SUMA