“Archaeologists and conservator-restorers, a necessary collaboration. Two examples from Catalonia”

Autor/s: Bertral, A.
Dates: 05/09/2018 - 08/09/2018

24th Annual Meeting de l’European Association of Archaeologists, EAA 2018

CCCB, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Barcelona, del 5 al 8 de setembre de 2018
Organitza: