Tesi “El suburbi portuari de Tarraco a l’Antiguitat tardana”

Vista de la via marítima i d'uns banys domèstics tardoantics del suburbi portuari de Tàrraco. Foto: Codex - Arqueologia i Patrimoni.
Data: 04/09/2018
Hora: 11 h
ICAC (Sala d'actes)
Tarragona
Organitza: ICAC

Ada Lasheras defensa la tesi “El suburbi portuari de Tarraco a l’Antiguitat tardana (segles III-VIII dC)”. Han dirigit el treball Josep Anton Remolà (MNAT/URV/ICAC) i Joaquín Ruiz de Arbulo (URV/ICAC).