Seminari internacional Castella et praesidia a la façana mediterrània de la Hispània tardorepublicana

Dates: 13/05/2014 - 13/05/2014
Sala d'Actes de l'ICAC
Tarragona
Organitza: ICAC
Col·laborador/s: URV
Coordinador/s: ICAC