Presentació oral de sis treballs de fi de màster

Data: 15/06/2018
Hora: 10 h
ICAC
Tarragona
Organitza: ICAC, Màster en Arqueologia Clàssica

A partir de 10 hores, a la sala d’actes de l’ICAC, sis estudiants del Màster en Arqueologia Clàssica (URV, UAB i ICAC) presentaran els treballs de fi de màster (TFM).