Lectura de tesi sobre la implantació militar romana a Catalunya

Data: 24/10/2016
Hora: 11.30 h
ICAC
Tarragona
Organitza: ICAC

Carles Padrós llegeix la tesi “La implantació militar romana a Catalunya: caracterització d’espais militars al NE de la Citerior en època tardorepublicana (s. II-I ane)”.