Jornada tècnica “Avantatges de l’ús del Làser Escàner per a la captura massiva de dades”

Data: 20/09/2012
Barcelona
Organitza: ICAC, Institut Cartogràfica de Catalunya