II Workshop: La moneda en l’àmbit militar. Fabricació, estructura productiva i difusió

Dates: 13/12/2013 - 13/12/2013
Tona
Organitza: Centre d'interpretació del Camp de les Lloses