Lectura de tesi doctoral sobre el comerç mediterrani a ‘Tarracona’ (s. VII i VIII dC)

Conjunt de peces de diverses categories ceràmiques. Foto: Francesc Rodríguez i Josep Maria Macias (ICAC).
Data: 28/09/2020
Hora: 10.30 h
Organitza: ICAC, Universitat Rovira i Virgili
«El comerç mediterrani a Tarracona a les portes de l’Islam, segles VII i VIII dC».

El proper dilluns 28 de setembre, a les 10.30 h, el doctorand Francesc Rodríguez Martorell farà la lectura i defensa de la seva tesi doctoral, titulada «El comerç mediterrani a Tarracona a les portes de l’Islam, segles VII i VIII dC».

La recerca ha estat codirigida per Josep Maria Macias, investigador de l’ICAC, i Miguel Ángel Cau, professor de Recerca ICREA a la Universitat de Barcelona (ERAAUB).

Els membres del tribunal seran:

  • Dr. Darío Bernal, Universitat de Cadis.
  • Dr. Prof. Michel Bonifay, Universitat d’Ais-Marsella.
  • Dr. Josep Anton Remolà, Universitat Rovira i Virgili.

 

→ Degut a la situació excepcional per la pandèmia causada pel coronavirus, l’acte serà semipresencial, amb un aforament limitat a quinze persones a la Sala d’actes de l’ICAC i la retransmissió en directe per videoconferència.

 

L’estudi de la ceràmica a Tarragona representa una de les tradicions científiques amb més recorregut a la península Ibèrica. Si ens cenyim al període tardoantic, destaquen els extraordinaris estudis amfòrics de Simon Keay, l’estudi conjunt del dipòsit del carrer Vila-Roma del Ted’A (Taller Escola d’Arqueologia), la tesi doctoral sobre la vaixella fina de taula de Xavier Aquilué i les monografies de ceràmica comuna de Josep Maria Macias i d’àmfores de Josep Anton Remolà.

Aquests estudis permeten constatar una rica dinàmica comercial i econòmica per als segles V i VI dC. No obstant això, per al període que ens ocupa aquí, la manca de bones seqüències estratigràfiques i els suposats problemes d’oferta i demanda de determinades categories ceràmiques, sumat a l’anomenat topos historiogràfic sobre la pèrdua de protagonisme dins del regne visigot a favor de la veïna Barcinona (l’actual Barcelona) i al suposat abandonament institucional de les elits eclesiàstiques davant la por omeia, van portar a interpretar aquest període com un epíleg urbà ineludible i decadent. (…)

Més informació

 

Perfils de plàteres de vaixella fina de taula trobades al suburbi occidental de Tarracona. Terra sigillata africana D (Hayes105). Foto: Francesc Rodríguez (ICAC).
Perfils de plàteres de vaixella fina de taula trobades al suburbi occidental de Tarracona. Terra sigillata africana D (Hayes105). Foto: Francesc Rodríguez (ICAC).